Metāla žogi ruļļos

Metinātie žogi sastāv no savstarpēji sametinātām horizontālām un vertikālām stieplēm, ļoti stabili.
Piemēroti līdzenām vietām.

Vairāk

Pītie žogi ir veidoti no savstarpēji savītām stieplēm, līdz ar to ir elastīgi, viegli pieņem zemes formu. Piemēroti nelīdzenam reljefam.

Vairāk

Lauksaimniecības žogi ir paredzēti dzīvnieku norobežošanai vai aploku izveidei. Tiem ir iespējami samērā dažādi augstumi un izmantoto stiepļu diametri, ko izvēlas atbilstoši dzīvnieku sugai.

Vairāk