Lauksaimniecības būves 

Mūsdienās pieprasījums pēc lauksaimniecības precēm nav kļuvis mazāks, līdz ar to pieprasījums pēc liellopu vai cūku kūtīm joprojām pastāv. Pamatojoties uz tirgus datiem, turpinām sadarboties ar zemnieku saimniecībām un palīdzam īstenot to vēlmes.

Uzņēmumam ir plaša pieredze liellopu un cūku fermu būvniecībā:

  • Veicam tehniskā projekta izstrādi, sadarbojoties ar sertificētiem speciālistiem;

  • Sagatavojam nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā;

  • Izstrādājam fermas tehnoloģisko projektu, kā arī uzstādām visas iekārtas un sagatavojam tos ekspluatācijai;

  • Izbūvējam piena slaukšanas un dzesēšanas zāles, mēslu transportēšanas un glabāšanas būves, uzstādot visu nepieciešamo aprīkojumu.

Standarta variantā mēs piedāvājam:

  • Nesošās konstrukcijas – metāla karkass uz stabveida pamatiem;

  • Sienas – mūrētas līdz 1,2–1,5 m augstumā;

  • jumts – profilētas metāla loksnes.

Metāla karkasam lietojām mūsu izstrādātus tipveida angārus.

Mēslu transportieris skrēpera tipa, ar troses veida paveidiem, kas ļauj efektīvi un kvalitatīvi iztīrīt mēslu ejas, ar attiecīgi noregulētu laika intervālu atkarībā no laika un citiem apstākļiem. Mēsli savākti starpkrātuvē, kur paredzēts ievietot šķidrmēslu sūkni ar iespēju mēslus sūknēt mēslu krātuvē.

Slaukšanas zāle – dāņu firmas „SAC” slaukšanas zāle, eglītes tipa ar izvietojumu 60 grādos ar automātiskajiem noņēmējiem, automātisko mazgāšanu un citu aprīkojumu.

Piena dzesētājs – dāņu firmas „RO-KA”, ar automātisko mazgāšanu, dzesētāja tilpumu izvēlas pēc slaucamo govju produktivitātes rādītājiem.

Slaukšanas, piena dzesēšanas telpas, birojs, ģērbtuves, var būt izvietoti gan pašas fermas ietvaros, gan kā piebūve.