Graudu kodinātāji

Sēklas pirms sējas jākodina, lai ierobežotu augu slimību izraisītos ražas zudumus. Kodināšana ierobežos arī citas slimības, kuru ierosinātāji saglabājas sēklā vai uz sēklas, kas nav minētas tabulā, atkarībā no preparāta. Sēklu kodināšanu veic sēklu kodināšanas mašīnās.

Ja saimniecības sējumos iepriekšējos gados tikusi konstatēta kviešu pundurmelnplauka, kviešu sēklas materiāla kodināšanai vēlams izmantot kodni, kuras sastāvā ir darbīgā viela difenkonazols. Slimības ierosinātājs var būt uz sēklas vai arī augsnē, kur tas var saglabāties līdz septiņiem gadiem

Bioloģiskajā lauksaimniecībā cietās melnplaukas daļēji var ierobežot, pirms sējas sēklas rūpīgi kalibrējot un sējai izmantojot rupjāko graudu frakciju. Sēklas ar augstāku absolūto svaru ir ar augstāku dīgšanas enerģiju.

Ja rudzu (vai kviešu) sēklas materiālā ir melnie graudi (vilka zobi) vai to fragmenti, slimības ierobežošanai vēlams izmantot kodni, kuras sastāvā ir darbīgā viela triadimenols. Savukārt rapšiem viena no izplatītākajām un postošākajām slimībām ir baltā puve, kuras attīstībai pašreizējais Latvijas mitrais un siltais laiks ir labvēlīgs. Vislielākais rapšu slimību risks pastāv atkārtotajos sējumos.

Sazināties ar mums