Project Description

U – SERVICE

Maksimāla integrācija ar saderīgu Bft U- Link automātiku un BMS uzraudzības sistēmu
Atvieglota visu piesaistīto ierīču komandu pārvaldība

Piekļuaves punktu konstatēšana, izmantojot Bluetooth