Lepojamies ar vēl vienu veiksmīgi realizētu projektu “Graudu pieņemšanas līnijas būvniecība” Mazsalacas pagastā.

Projekta realizācijā ietilpa:

  • Pieņemšanas bedre,
  • Tehnoloģiskā ēka,
  • Uzglabāšanas torņi 10gab pa 60t = 600 t.
  • Mitro graudu torņi 2.gab pa 100 t.
  • Lentas transportieru un kausiņu elevatoru ražība no 40- 60 t/h.

Prieks par padarīto!